decramy.net

Webstek van Tjerk Jan


Over Mij

Geboren in het voorjaar van 1986. Opgegroeid op het eiland Texel waarna ik ben gaan studeren in Enschede; HBO ICT Beheer. Toen woonde ik op de campus en ben ik middels SNT in 'het circuit' beland. Tijdens mijn studie ben ik gevraagd te komen werken voor Equinix Managed Services waar ik binnen ben gekomen op de R&D-afdeling. Na een expertise-verzuiling van de organisatie heb ik mijn focus gekregen voor netwerken en zodoende heb ik me daar verder in ontwikkeld; het project waar ik het meest trots op ben was de DDoS-bescherming voor een grote publieke overheidswebsite. Op een gegeven moment ben ik in het jasje "Solution Architect" gestopt.

Na 7 jaar fulltime bij Equinix gezeten te hebben heb ik besloten mijn horizon te willen verbreden en ben ik de detachering in gegaan via NiVo Network Architects. Ik heb tot nu toe een klus gedaan bij Atos/Politie Nederland (Generieke Infrastructuur) waar ik als teamlead Netwerk de beheerorganisatie vorm moest geven, "Turn-over to Production" en ingesprongen als projectarchitect. Mijn tweede grote klus was bij de Belastingdienst in een subteam waar men veel met gerubriceerde data moest werken en het netwerk door de jaren heen weinig structuur meer over had.

Ik ben breed qua kennis. Ik kom uit een datacenterwereld waar virtualisatie gemeengoed is; voor zowel compute als tegenwoordig ook het netwerk. Ik heb altijd interesse getoond in de gebruikers van het netwerk, de applicaties: of het nu een database, directorystructuur, fileserver of VDI is. Allemaal met hun eigen beschikbaarheidswensen en -oplossingen zoals loadbalancers en routeringsprotocollen. Daarbij niet opgehouden bij de techniek. Processen richt je niet voor niets in en daar moet aansluiting bij gevonden worden.

Het ballonnetje om mij architect te noemen heb ik in 2019 verwezenlijkt door mij TOGAF te certificeren.

Hobby en vrije tijd

Als het goed is kun je dat op deze webstek wel terug zien. Ik pruts nog wat aan met Linux op mijn server in het datacenter via ColoClue en op de laptop in de gangkast. Thuis wil ik mijn huis gaan automatiseren met HomeAssistent, maar dan wel met een bepaalde architectuur. Ik heb me daarbij laten inspireren door Jonathan Oxer van Superhouse.tv; knoppen zijn slechts een logische input. De schakeling gebeurd centraal in een regelkast en je wilt zo min mogelijk logica decentraal: er kan dan minder stuk gaan.

Sinds we ons huis hebben aangeschaft in september 2018 wil ik duurzaam wonen. We hebben het idee in dit huis nog wel 20 jaar te willen blijven, dus alle investeringen die we nu in het huis doen zijn bijna wel rendabel. De verduurzaming van het huis kun je ook op deze webstek volgen; hopelijk met wat interesante grafiekjes/getallen her en der.

Er staat ook een LandRover Discovery2 4.6L V8 op de oprit. Die gebruiken we als kampeermiddel. We zijn er in 2017 mee door Marokko gereden en daarvoor helemaal ingericht om zelfstandig te fungeren; we hebben een ladesysteem, stromend water en niet geheel onbelangrijk, een koud biertje klaar staan waar we ook stoppen.

Huh?
Persoonlijke webstek op het internet van Tjerk Jan. De site is begonnen om mijn documentatie-behoefte een plekje te geven en in plaats van een afgeschermde wiki ben ik de boel maar op het publieke internet gaan zetten. Ik houd me naast mijn werk bezig met mijn (klus-)huis, welke ik zo veel als mogelijk computergestuurd maak. Hobbymatig ook een server in een datacenter hangen waar mail en ander klein prul draait.