decramy.net

Webstek van Tjerk Jan


InfluxDB; de overstap naar v2 met Telegraf

InfluxDB is een database gespecialiseerd in het opslaan van sensor-gegevens over tijd (time series). Je ziet het veel voorkomen in combinatie met grafana en er zijn legio softwarepakketten die hun data weg kunnen schrijven naar InfluxDB.

Echter is InfluxDB versie 2 ineens niet compatible met versie 1! In versie 2 wordt gebruik gemaakt van Buckets en Organisations, waar in versie 1 nog over een Database werd gesproken. En als je een client hebt die voor versie 1 is geschreven, kan die niet zondermeer verbinden met een 2.0-server. Dus al je sensor-software wordt onbruikbaar? In de documentatie kan ik niet direct achterhalen hoe en de wat. Er bestaat wel enige compatibiliteit in de 2.0-api dus daar heb ik eerst mee gepield. Op een gegeven moment kon de door mij gebruikte software wel verbinden, maar wilde deze een database aanmaken (create database) waar geen ondersteuning voor bestaat... En dus liep daar mijn spoor dood.

Ik weet niet meer precies hoe, maar op een gegeven moment kwam het idee naar voren om Telegraf te gebruiken. Deze heeft een v1-listener en kan dan naar v2 schrijven :-)

Ik heb het hier uitgewerkt: https://stackoverflow.com/questions/67013701/write-to-influxdb-2-x-with-1-x-client/67023144#67023144

Huh?
Persoonlijke webstek op het internet van Tjerk Jan. De site is begonnen om mijn documentatie-behoefte een plekje te geven en in plaats van een afgeschermde wiki ben ik de boel maar op het publieke internet gaan zetten. Ik houd me naast mijn werk bezig met mijn (klus-)huis, welke ik zo veel als mogelijk computergestuurd maak. Hobbymatig ook een server in een datacenter hangen waar mail en ander klein prul draait.